Aktualności
Projekt "Weklice. Cmentarzysko germańskich elit w centrum bursztynowego wybrzeża" PDF Drukuj
piątek, 15 lipca 2022 17:33

 

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

 

 

W roku 2022 Fundacja Monumenta Archeologica Barbarica otrzymała dofinasowanie z budżetu państwa w ramach programu "Ochrona zabytków archeologicznych" na realizację zadania:


WEKLICE. CMENTARZYSKO GERMAŃSKICH ELIT W CENTRUM BURSZTYNOWEGO WYBRZEŻA


Wartość dofinansowania i całokowita wartość zadania wynosi 138 800,00 zł.

 

Celem jest publikacja drugiego tomu jednego z największych w Europie cmentarzysk kultury wielbarskiej w Weklicach, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie. Przewiduje się opublikowanie po raz pierwszy wszystkich pozyskanych podczas badań 1984-2018 znalezisk luźnych (640) oraz materiałów z lat 2005-2018; ok. 1400 zabytków ze 170 grobów. Zawartością publikacji będzie rozbudowany o elementy analizy katalog; analiza stratygrafii horyzontalnej cmentarzyska przy wykorzystaniu GIS oraz analizy specjalistyczne: antropologiczne (w tym badania DNA, biochemiczne oraz izotopowe), botaniczne szczątków roślin, pozostałości tekstyliów, składu chemicznego naczyń glinianych oraz zabytków metalowych, wyniki badań C14. Monografia przygotowana zostanie w ramach serii Monumenta Archaeologica Barbarica, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Publikacja, której wydanie planowane jest na rok 2023 będzie stanowiła nieocenione źródło wiedzy dla archeologów europejskich specjalizujących się w okresie rzymskim, jak i również dla osób interesujących się archeologią.

 
Babi Dół-Borcz – monografia nekropoli PDF Drukuj
poniedziałek, 07 lutego 2022 19:33

W latach 2020–2021 Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica współpracowała z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (lider projektu) przy realizacji projektu Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja. Efektem tego projektu, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) są wydane w grudniu 2021 roku dwa woluminy: w polskiej wersji językowej (Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu) jako tom IX serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, i w niemieckiej wersji językowej (Babi Dół-Borcz. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Steinkreisen und Grabhügeln aus Pommern) jako tom XXI serii Monumenta Archaeologica Barbarica.
 

 
Czarnówko – projekt Z głębin czasu... PDF Drukuj
piątek, 19 listopada 2021 18:30

W latach 2020–2021 Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica współpracowała z Muzeum w Lęborku (lider projektu), Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie przy realizacji projektu Z głębin czasu. Unikatowe rzymskie naczynia szklane z książęcego grobu z Czarnówka na Pomorzu ze zbiorów Muzeum w Lęborku. Efektem tego projektu, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu (w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa) jest wydany w listopadzie 2021 roku 2. tom serii Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Popularis zatytułowany GŁĘBIN CZASU. Opowieść o pewnej rybie / FROM THE DEPTH OF TIME. A Tale About a Fish.

Tom oficjalnie zaprezentowano na spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2021 roku w Muzeum w Lęborku i połączone było w inauguracją nowej ekspozycji archeologicznej, na której obejrzeć można m.in. opisane w tej publikacji naczynia.
 
Projekt Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej - ZAKOŃCZENIE PDF Drukuj
wtorek, 15 grudnia 2015 08:31

W grudniu 2015 roku Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica zakończy realizację projektu Opatów – największe cmentarzysko kultury przeworskiej, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (nr 3056/15/FPK/NID). Efektem realizacji projektu jest wydana we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie i Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. część monografii cmentarzyska w Opatowie, zawierająca opracowania wyników specjalistycznych analiz materiałów z tej nekropoli: antropologicznych, paleodemograficznych, archeozoologicznych, antrakologicznych i metaloznawczych. Tom wydano w dwóch wersjach językowych: polskiej, jako wolumin IV Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, i niemieckiej, jako część 4 woluminu XIX serii Monumenta Archaeologica Barbarica, pod redakcją prof. dr hab. Renaty Madydy-Legutko i dr hab. Judyty Rodzińskiej-Nowak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Jacka Andrzejowskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Publikacje zostały zaprezentowane na spotkaniu, które odbyło się 10 grudnia 2015 roku w Sali im. Erazma Majewskiego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.


 
Czarnówko - projekt "Okruch złota w popiele ogniska..." PDF Drukuj
wtorek, 15 grudnia 2015 08:30

W latach 2014– 2015 Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica współpracowała z Muzeum w Lęborku przy realizacji projektu Okruch złota w popiele ogniska…. Efektem tego projektu, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, jest częściowe opracowanie materiałów z największej starożytnej nekropoli na ziemiach polskich, seria specjalistycznych analiz zabytków odkrytych w Czarnówku oraz trzy wspólnie wydane publikacje: popularnonaukowa, polsko-angielska, włączająca ten obiekt do zasobu polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, wydana w Series Popularis, nowopowołanej w ramach serii Monumenta Archaeologica Barbarica, i dwie publikacje naukowe, rozpoczynające cykl monograficznych edycji materiałów z nekropoli w Czarnówku i ich opracowań – polską, wydaną jako V tom Series Gemina, oraz niemiecką, tymczasem jedynie jako elektroniczną edycję części 1 tomu XIX serii Monumenta Archaeologica Barbarica.

Publikacja popularnonaukowa zaprezentowana została przez Muzeum w Lęborku w Sali Rajców lęborskiego Ratusza w grudniu 2014 roku (http://www.okruch-zlota.eu/aktualnosci/), inauguracja wydawnictw naukowych, które ukażą się 20 grudnia 2015 roku, przewidziana jest na 29 stycznia 2016 roku, także w Lęborku.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4