Monumenta Archaeologica Barbarica Tom III PDF Drukuj

Teresa DĄBROWSKA03kamienczyk

Kamieńczyk. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Ostmasowien
(red. A. Kokowski, Z. Woźniak)
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Kraków 1997
334 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-85463-51-8 (IAE)

Kamieńczyk, gm. Wyszków, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

Cmentarzysko (stan. 1) znane było już w latach 30. XX wieku, jednak systematyczne badania przeprowadziła tu w latach 1975–1979 Teresa Dąbrowska z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, po ponownych, przypadkowych odkryciach z roku 1974. Dobrze zachowane stanowisko z niemal 400 grobami ciałopalnymi jest jedną z największych nekropoli kultury przeworskiej na Mazowszu. Założono ją pod koniec II wieku p.n.e. (faza A2), a ostatecznie porzucono w 2. połowie II wieku n.e. (faza B2/C1), w czasie wielkiej zmiany kulturowej na prawobrzeżnym Mazowszu i Podlasiu. Rozmieszczenie pewnie datowanych grobów wskazuje, że przestrzenny rozwój cmentarzyska w Kamieńczyku podlegał pewnym przemyślanym regułom. Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.

Kamienczyk-01 Kamienczyk-02 Kamienczyk-03 Kamienczyk-04
Kamienczyk-05 Kamienczyk-06 Kamienczyk-07