Tom VII – Łęgonice Małe PDF Drukuj

Maria KORDOWSKA, Katarzyna KOWALSKA

ŁĘGONICE MAŁE, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicągemina07
(red. J. Andrzejowski)

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Warszawa 2018
190 s.
ISSN 1644-8774
ISBN 978-83-60099-87-2 (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
ISBN 978-83-943543-7-4 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

Łęgonice Małe, gm. Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie, stan. II

Cmentarzysko na stan. II w Łęgonicach Małych jest jednym z wielu stanowisk kultury przeworskiej, tworzących lo­kalne skupienie w dorzeczu dolnej Pilicy, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnej mu nekropoli na stan. I w Łęgonicach Małych. Badania wykopaliskowe prowadziła tu latach 1965 i 1967 Teresa Liana z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Na zbadanym w całości, częściowo jednak zniszczonym cmentarzysku odkryto niespełna 60 grobów, wyłącznie ciałopalnych, popielnicowych i jamowych. Zmarłych grzebano tu od około przełomu II i I wieku p.n.e. (faza A2) po 1. połowę II wieku n.e. (faza B2b).  Charakterystycznym elementem nekropoli jest na­syp ziemny, który przykrywał jej główną, północno-wschodnią część. Wkopano weń pojedynczy, najmłodszy pochówek, datowany na młodsze stadium fazy B2.

Publikację wydano w ramach projektu Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia, zrealizowanego przez Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz ze środków Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Równocześnie tom ten ukazał się w wersji elektronicznej w jęz. angielskim, jako wolumin XX serii Monumenta Archaeologica Barbarica.

 

logo-NID_1 logo_mkidn logo_PMA