Monumenta Archaeologica Barbarica Tom XII PDF Drukuj

Anna BITNER-WRÓBLEWSKA12netta

Netta. A Balt Cemetery in Northeastern Poland
(red. W. Brzeziński)
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Warszawa 2007
326 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 83-60099-01-4 (PMA)

Netta (Netta Druga a. Netta II), gm. Augustów, pow. augustowski, woj. podlaskie.

Najstarsze informacje o stanowisku archeologicznym (stan. I) we wsi Netta pochodzą z XIX wieku, na kolejne zabytki natrafiono tu przypadkowo w 1939 roku i wówczas, już pod nadzorem archeologicznym, odkryto pierwsze groby. Dalsze groby odkryto w latach 1954 i 1957, natomiast stacjonarne badania wykopaliskowe prowadził tu w latach 1962–1964 i 1966 Marian Kaczyński z Państwowego Muzeum Archeologicznego. W ich rezultacie odkryto 220 grobów (w tym 6 kurhanów) datowanych począwszy od końca II (faza B2/C1–C1) do około przełomu V i VI wieku n.e. (faza D/E). Nekropola w Netcie jest największym cmentarzyskiem bałtyjskim w pełni przebadanym po II Wojnie Światowej. Należy ono do południowo-zachodniego odłamu kulturowego kręgu bałtyjskiego i w nomenklaturze archeologicznej wchodzi w skład grupy augustowskiej kultury sudowskiej, zdefiniowanej przez Mariana Kaczyńskiego. Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.