Stypendium 2019
Częściowe sprawozdanie z realizacji stypendium za 2019 rok PDF Drukuj

 
Decyzja 2019 PDF Drukuj


Decyzja o przyznaniu „Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów” z dnia 4 czerwca 2019 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:


Po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków Kapituła SiMGD podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2019 rok Panu mgr. Sebastianowi Chrupkowi, doktorantowi Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.


Uzasadnienie:

1. Kandydat i złożone przez Niego dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

2. Projekt badawczy Pana mgr. Sebastiana Chrupka jest ściśle związany z Jego pracą doktorską; dotyczy studiów nad relacjami kulturowymi ludności dzisiejszego Pomorza ze Skandynawią około przełomu er i procesu krystalizacji kultury wielbarskiej. Projekt Pana mgr. Chrupka zyskał poparcie promotora, dr hab. Adama Cieślińskiego, wybitnego znawcy problematyki kultury wielbarskiej..

3. Możliwość pracy w Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej w Szlezwiku i w Uniwersytecie im. Albrechta w Kilonii pozwoli kandydatowi nie tylko na studia stricte archeologiczne, ale – co może nawet ważniejsze – na poddanie swoich koncepcji badawczych pod dyskusję i ocenę ze strony archeologów specjalizujących się w archeologii późnej starożytności w basenie Morza Bałtyckiego, a więc obszarze kluczowym dla projektu mgr. S. Chrupka.

4. Kandydat ukończył studia z wyróżnieniem, w roku 2018/2019 uzyskał stypendium dla najlepszych doktorantów, uczestniczył w kilku międzynarodowych konferencjach archeologicznych (z referatami), jest też autorem dwóch artykułów przyjętych do druku w czasopismach recenzowanych.

5. Kandydat udokumentował odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego.

 

Członkowie Kapituły składają stypendyści gratulacje i życzą owocnej realizacji przedłożonego projektu.

  
Stypendium im. Marka i Grażyny Duliniczów PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STYPENDIUM
IMIENIA MARKA I GRAŻYNY DULINICZÓW

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica (FMAB) oraz Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf (ALM) ogłaszają ósmy otwarty konkurs na jedno- lub dwumiesięczne Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów dla osób odbywających w Polsce studia magisterskie lub doktoranckie i zajmujących się archeologią Europy w okresie wpływów rzymskich, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Stypendium – odpowiednik 1000 lub 1500 Euro brutto  plus nieodpłatne noclegi w pokojach gościnnych ALM w Szlezwiku- przeznaczone jest na odbycie studiów w zasobach bibliotecznych i archiwalnych ALM i Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej w Szlezwiku oraz Uniwersytetu im. Albrechta w Kilonii między lipcem roku 2019 a czerwcem roku 2020. Na dole strony znajduje się regulamin Stypendium.

Wniosek powinien zawierać:
1. Dane personalne i teleadresowe kandydata wraz z adresem elektronicznym;
2. Zaświadczenie z uczelni lub akademii o odbywaniu przez kandydata studiów magisterskich lub doktoranckich;
3. Życiorys naukowy wraz z ewentualną bibliografią;
4. Określenie stopnia znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego, w miarę możności poświadczone odpowiednim certyfikatem;
5. Nazwę i opis projektu, jaki kandydat zamierza realizować podczas stypendium (maksymalnie 500 wyrazów);
6. Rekomendację od opiekuna naukowego (promotora), z uzasadnieniem wyboru Szlezwiku i Kilonii, jako właściwych ośrodków dla realizowanego projektu badawczego.

Wnioski prosimy nadsyłać na następujący adres:

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, z dopiskiem: Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów, lub w formie plików PDF (na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Termin składania wniosków upływa dnia 17 maja 2019 roku. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 6 czerwca 2019 na stronie internetowej FMAB.
W ciągu trzech miesięcy od powrotu ze stypendium stypendysta zobowiązany jest przedłożyć (tj. w jęz. polskim i angielskim lub niemieckim) sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu (maksymalnie 500 wyrazów) na ręce FMAB i ALM, które zostanie umieszczone na stronie internetowej FMAB.


Pliki do pobrania: