Stypendium 2012
Decyzja 2012 PDF Drukuj


Decyzja o przyznaniu Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów z dnia 4 czerwca 2012 roku


Kapituła Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica” stwierdza co następuje:

1. W przewidzianym regulaminowo terminie napłynęły dwa wnioski o przyznanie Stypendium imienia Marka i Grażyny Duliniczów (dalej SiMGD) przy „Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica”: 

– mgr Alicji Kujawskiej, doktorantki z Uniwersytetu Gdańskiego;

– mgr Andrzeja Grzegorczyka, doktoranta z Uniwersytetu Łódzkiego.

2. Kandydaci i złożone przez nich dokumenty spełniły wszelkie wymagania formalne i merytoryczne SiMGD.

3. Kapituła SiMGD po przeanalizowaniu nadesłanych dokumentów podjęła decyzję o przyznaniu stypendium na 2012 rok Panu Andrzejowi Grzegorczykowi.

Uzasadnienie:

1. Prezentowany przez Pana Grzegorczyka projekt jest przejrzysty i stwarza duże szanse na jego pełną realizację. 

2. Muzea, archiwalia i biblioteki w Kilonii i Szlezwiku zawierają wiele materiałów istotnych dla realizacji projektu Pana Grzegorczyka, który dotyczy wczesnego średniowiecza na terenie byłych Prus Wschodnich. Fakt ten został dobitnie podkreślony we wniosku stypendialnym.

3. Pan Grzegorczyk jest autorem kilku publikacji naukowych, ma także doświadczenie pracy w muzeach i archiwach polskich i niemieckich.

4. Pan Grzegorczyk uzyskał wyróżnienie za dotychczasową pracę naukową – jego praca magisterska została uznana za najlepszą w roku 2011 w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich w dziedzinie archeologii, organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski.

Członkowie Kapituły składają stypendyście gratulacje i będą pilnie śledzić rezultaty przeprowadzonych badań, stanowiących efekt odbytego stypendium.

 

Grzegorczyk_opis_projektu