Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Witamy na stronie Fundacji PDF Drukuj
W dniu 14 grudnia 2006 roku przez wybitnych polskich naukowców, znawców archeologii okresu rzymskiego powołana została Fundacja Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.
 
Głównym naszym celem jest gromadzenie środków przeznaczonych na finansowanie publikacji serii Monumenta Archaeologica Barbarica i wydawnictw towarzyszących oraz na wspieranie opracowań naukowych będących podstawą kolejnych tomów serii i wydawnictw pokrewnych.
  
Wspomagamy również archeologiczne badania wykopaliskowe ważnych poznawczo stanowisk z późnej starożytności w południowej strefie basenu Morza Bałtyckiego, a także wszelkie działania mające na celu udostępnianie polskim i światowym środowiskom naukowym opracowań wyników tych badań.
 
Wspieramy także popularyzację archeologii i nauk pokrewnych oraz organizację życia naukowego. Wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, zgodnie z naszą bezterminową umową o współpracy z roku 2007 realizujemy tzw. projekt SOWA czyli Systematycznie Okazjonalne Wykłady Archeologiczne. W trakcie otwartych wykładów prezentowane są wyniki prac wykopaliskowych na najważniejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich z terenów Polski.

Ponadto patronujemy wielu przedsięwzięciom, w szczególności wydarzeniu Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery  realizowanym przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego w ramach wydarzeń plenerowych Żelazne Korzenie i Dymarki Świętokrzyskie. Nasza Fundacja od lat obserwuje z uwagą rozwój tego projektu, przede wszystkim w związku z wysokim merytorycznym poziomem prezentacji, jak i uczestnictwem w nich wielu znamienitych wykonawców z kraju i z zagranicy. Zaproponowana przez ŚSDP edukacyjna forma popularyzacji wiedzy o okresie rzymskim i relacjach kulturowych między terenem Imperium Rzymskiego a Barbaricum stawia ponad wszystkie omawiane działania spośród innych festynów archeologicznych w Polsce.
 
Fundusze na nasze cele zdobywamy dzięki grantom, dotacjom i darowiznom od osób prawnych i fizycznych, a także samodzielnym pracom badawczo-rozwojowym w dziedzinie archeologii i historii.


Wsparli naszą działalność:


ArcheoAura | konserwacja zabytków

archeoaura


Optima USŁUGI GEODEZYJNE Sylwia Gmosińska

dn_aura


VERSO A.T.P. SP. Z. O.O.Robert Królikowski