Tom IV - Opatów - Analizy specjalistyczne PDF Drukuj

OPATÓW, STAN. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistyczne


(red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski)
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Warszawa-Kraków 2015
132 s.; 30 cm.
ISSN 1644-8774
ISBN 978-83-943543-0-5 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)
ISBN 978-83-942469-0-7 (Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii)
ISBN 978-83-60099-64-3 (Państwowe Muzeum Archeologiczne)

Opatów, gm. loco, woj. śląskie, stan. 1

Ciałopalne cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Opatowie jest jak dotąd największą całkowicie przebadaną nekropolą ludności kultury przeworskiej. Dwa pierwsze tomy monografii, zawierające katalog odkrytych zespołów i materiałów tzw. luźnych wraz z ich pełną ilustracją graficzną opracowany przez Renatę Madydą-Legutko, Judytę Rodzińską-Nowak i Joannę Zagórską-Telegę, ukazały się w jęz. niemieckim w serii głównej Monumenta Archaeologica Barbarica w roku 2011, odpowiednio jako część 1 i 2 tomu XV. Prezentowany tom obejmuje, poza rozdziałem wstępnymwyniki analizy materiałów antropologicznych, studium paleodemograficzne, próbę rekonstrukcji paleodiety lokalnej społeczności, wyniki analizy materiałów archeozoologicznych, w tym szczątków ptaków, oraz analizę antrakologiczną węgli drzewnych, a także wyniki metaloznawczych badań mieczy i wyniki analiz zabytków z metali szlachetnych.


Równocześnie tom ten ukazał się w jęz. niemieckim, jako część 4 woluminuXV serii Monumenta Archaeologica Barbarica.


SPIS TREŚCI / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

I. Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Wprowadzenie   7

II. Anita SZCZEPANEK, Wyniki analizy antropologicznej przepalonych kości ludzkich z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, st. 1, woj. śląskie   9

III. Krzysztof Łukasz KACZANOWSKI, Elżbieta NIEDŹWIECKA, Anita SZCZEPANEK, Analiza paleodemograficzna cmentarzyska ciałopalnego w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie   65

IV. Krzysztof SZOSTEK, Henryk GŁĄB, Anita SZCZEPANEK, Małgorzata KOŁODZIEJ, Anna KOZŁOWSKA, Wyniki analizy makro- i mikroelementów w materiale odontologicznym z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. Rekonstrukcja diety   81

V. Danuta MAKOWICZ-POLISZOT, Wyniki analizy zwierzęcego materiału kostnego z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie   91

VI. Teresa TOMEK, Wyniki analizy szczątków ptaków z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie   103

VII. Maria Lityńska-Zając, Wyniki analizy węgli drzewnych z cmentarzyska ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie   109

VIII. Marcin BIBORSKI, Piotr KACZANOWSKI (†), Janusz STĘPIŃSKI, Wyniki badań metaloznawczych mieczy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1   119

IX. Marcin BIBORSKI, Wyniki analiz składu chemicznego zabytków wykonanych ze srebra i złota odkrytych na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1   129