Tom IX - Babi Dół-Borcz PDF Drukuj

Magdalena MĄCZYŃSKA, Ireneusz JAKUBCZYK, Agnieszka URBANIAKgemina09

 

BABI DÓŁ-BORCZ. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu

(red. J. Andrzejowski, A. Cieśliński, K. Skóra)

 

Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Warszawa-Gdańsk 2021

254 s.

ISSN 1644-8774

ISBN 978-83-66210-16-5 (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)

ISBN 978-83-962807-1-8 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

ISBN 978-83-956473-9-0 (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)

 

Babi Dół-Borcz, gm. Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie, stan. II

Położone we wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego cmentarzysko kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu należy do nekropoli kultury wielbarskiej z kurhanami i kręgami kamiennymi typu Odry-Węsiory-Grzybnica. Jest ona pierwszym w pełni rozpoznanym wykopaliskowo cmentarzyskiem tego typu, dzięki czemu możliwe było wiarygodne określenie czasowych ram jego funkcjonowania: od stadium B2b do stadium C1a w ramach systemu chronologii względnej okresu wpływów rzymskich (lata od ok. 110/120 do ok. 210/220 n.e.). Monografia cmentarzyska zawiera kompletny katalog obiektów i znalezisk z tego okresu wraz z ich analizą chronologiczną oraz wyniki analiz specjalistycznych.

Publikację wydano w ramach projektu Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja, zrealizowanego przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz ze środków Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Nadleśnictwa Kolbudy.

Równocześnie tom ten ukazał się w jęz. niemieckim, jako wolumin XXI serii Monumenta Archaeologica Barbarica.


Pełna wersja książki do ściągnięcia: