Monumenta Archaeologica Barbarica Tom XV-4 PDF Drukuj

OPATÓW, Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen15-4opatow
(red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski)
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Warszawa-Kraków 2015
130 s.; 30 cm.
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-943543-1-2 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)
ISBN 978-83-942469-1-4 (Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii)
ISBN 978-83-60099-66-7 (Państwowe Muzeum Archeologiczne)

Opatów, gm. loco, woj. śląskie, stan. 1

Ciałopalne cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Opatowie jest jak dotąd największą całkowicie przebadaną nekropolą ludności kultury przeworskiej. Dwa pierwsze tomy monografii, zawierające katalog odkrytych zespołów i materiałów tzw. luźnych wraz z ich pełną ilustracją graficzną opracowany przez Renatę Madydą-Legutko, Judytę Rodzińską-Nowak i Joannę Zagórską-Telegę, ukazały się w serii głównej Monumenta Archaeologica Barbarica w roku 2011, odpowiednio jako część 1 i 2 tomu XV. Część 4. monografii obejmuje, poza rozdziałem wstępnym wyniki analizy materiałów antropologicznych, studium paleodemograficzne, próbę rekonstrukcji paleodiety lokalnej społeczności, wyniki analizy materiałów archeozoologicznych, w tym szczątków ptaków, oraz analizę antrakologiczną węgli drzewnych, a także wyniki metaloznawczych badań mieczy i wyniki analiz zabytków z metali szlachetnych.
Równocześnie tom ten ukazał się w jęz. polskim, jako wolumin IV serii obocznej Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.

SPIS TREŚCI / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

I. Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK, Einführung   7

II. Anita SZCZEPANEK, Anthropologische Analyse der menschlichen Leichenbrände von dem Przeworsk-Gräberfeld Opatów, Fpl. 1   9

III. Krzysztof ŁukaszKACZANOWSKI, ElżbietaNIEDŹWIECKA, Anita SZCZEPANEK, Paläodemographische Analyse des Brandgräberfeldes Opatów, Fpl. 1   67

IV. Krzysztof SZOSTEK, Henryk GŁĄB, Anita SZCZEPANEK, MałgorzataKOŁODZIEJ, Anna KOZŁOWSKA, Analyse der Makro- und Mikroelemente im Zahnmaterial des Gräberfeldes der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1. Rekonstruktion der Kost   81

V. Danuta MAKOWICZ-POLISZOT, Die Ergebnisse der zoologischen Analyse des Knochenmaterials der Przeworsk-Nekropole Opatów, Fpl. 1   91

VI. Teresa TOMEK, Untersuchungen an den Vogelknochen vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1   101

VII. Maria LITYŃSKA-ZAJĄC, Die Holzkohle vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur von Gräberfeld Opatów, Fpl. 1   107

VIII. Marcin BIBORSKI, Piotr KACZANOWSKI (†), Janusz STĘPIŃSKI, Die Ergebnisse der Metallanalysen der Schwerter vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur Opatów, Fpl. 1   117

IX. Marcin BIBORSKI, Die Ergebnisse der Materialanalysen zur chemischen Zusammensetzung der Gold- und Silberfunde von dem Przeworsk-Gräberfeld Opatów, Fpl. 1   127