Monumenta Archaeologica Barbarica Tom XX PDF Drukuj

Maria KORDOWSKA, Katarzyna KOWALSKA20-1legonice

 

ŁĘGONICE MAŁE, Site II. A Cemetery of the Przeworsk Culture on the Lower Pilica River
(red./edited by J. Andrzejowski)

(wersja cyfrowa na CD / digital edition on CD)

 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Warszawa 2018
190 s./p.
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-60099-91-9 (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
ISBN 978-83-943543-6-7 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

20-2legonice

 

(PL) Łęgonice Małe, gm. Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie, stan. II

Cmentarzysko na stan. II w Łęgonicach Małych jest jednym z wielu stanowisk kultury przeworskiej, tworzących lo­kalne skupienie w dorzeczu dolnej Pilicy, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnej mu nekropoli na stan. I w Łęgonicach Małych. Badania wykopaliskowe prowadziła tu latach 1965 i 1967 Teresa Liana z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Na zbadanym w całości, częściowo jednak zniszczonym cmentarzysku odkryto niespełna 60 grobów, wyłącznie ciałopalnych, popielnicowych i jamowych. Zmarłych grzebano tu od około przełomu II i I wieku p.n.e. (faza A2) po 1. połowę II wieku n.e. (faza B2b). Charakterystycznym elementem nekropoli jest na­syp ziemny, który przykrywał jej główną, północno-wschodnią część. Wkopano weń pojedynczy, najmłodszy pochówek, datowany na młodsze stadium fazy B2.

Publikację wydano w ramach projektu Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia, zrealizowanego przez Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz ze środków Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Równocześnie tom ten ukazał się w wersji drukowanej w jęz. polskim, jako wolumin VII serii pobocznej Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.

 

(EN) Łęgonice Małe, Commune Odrzywół, Przysucha County, Mazowieckie Voivodeship, site II

Cemetery on site II at Łęgonice Małe belongs to a local concentration of sites of the Przeworsk Culture on the lower Pilica River. It is located in the immediate vicinity of the contemporary cemetery at Łęgonice Małe, site I. In 1965 and 1967, Teresa Liana from the State Archaeological Museum in Warsaw excavated here the whole area of a partially destroyed grave field. Only 60 graves were discovered here, exclusively urned and unurned cremation burials. The dead were buried here from the turn of the 2nd and 1st cent. BC (phase A2) up to the first half of the 2nd cent. AD (phase B2b). A characteristic element of the cemetery is an earth bank, which covered its main north-eastern part. A single burial dug into this earth bank dated the end of the cemetery to the younger stage of phase B2.

The book was published as part of the project Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą – monografia, implemented by the State Archaeological Museum in Warsaw with funding from the Ministry of Culture and National Heritage (programme Dziedzictwo kulturowe. Ochrona zabytków archeologicznych) and the Regional Council of the Mazovia Voivodeship.

 At the same time, the monograph appeared in Polish, as vol. VII of the Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.


 

Maria KORDOWSKA, Katarzyna KOWALSKA

ŁĘGONICE MAŁE, Site II. A Cemetery of the Przeworsk Culture on the Lower Pilica River
(red./edited by J. Andrzejowski)

(wersja cyfrowa na CD / digital edition on CD)

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
Warszawa 2018
190 s./p.
ISSN 1426-3998
ISBN 978-83-60099-91-9 (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
ISBN 978-83-943543-6-7 (Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica)

(PL) Łęgonice Małe, gm. Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie, stan. II

Cmentarzysko na stan. II w Łęgonicach Małych jest jednym z wielu stanowisk kultury przeworskiej, tworzących lo­kalne skupienie w dorzeczu dolnej Pilicy, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnej mu nekropoli na stan. I w Łęgonicach Małych. Badania wykopaliskowe prowadziła tu latach 1965 i 1967 Teresa Liana z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Na zbadanym w całości, częściowo jednak zniszczonym cmentarzysku odkryto niespełna 60 grobów, wyłącznie ciałopalnych, popielnicowych i jamowych. Zmarłych grzebano tu od około przełomu II i I wieku p.n.e. (faza A2) po 1. połowę II wieku n.e. (faza B2b). Charakterystycznym elementem nekropoli jest na­syp ziemny, który przykrywał jej główną, północno-wschodnią część. Wkopano weń pojedynczy, najmłodszy pochówek, datowany na młodsze stadium fazy B2.

Publikację wydano w ramach projektu Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia, zrealizowanego przez Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz ze środków Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Równocześnie tom ten ukazał się w wersji drukowanej w jęz. polskim, jako wolumin VII serii pobocznej Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.

(EN) Łęgonice Małe, Commune Odrzywół, Przysucha County, Mazowieckie Voivodeship, site II

Cemetery on site II at Łęgonice Małe belongs to a local concentration of sites of the Przeworsk Culture on the lower Pilica River. It is located in the immediate vicinity of the contemporary cemetery at Łęgonice Małe, site I. In 1965 and 1967, Teresa Liana from the State Archaeological Museum in Warsaw excavated here the whole area of a partially destroyed grave field. Only 60 graves were discovered here, exclusively urned and unurned cremation burials. The dead were buried here from the turn of the 2nd and 1st cent. BC (phase A2) up to the first half of the 2nd cent. AD (phase B2b). A characteristic element of the cemetery is an earth bank, which covered its main north-eastern part. A single burial dug into this earth bank dated the end of the cemetery to the younger stage of phase B2.

The book was published as part of the project Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą – monografia, implemented by the State Archaeological Museum in Warsaw with funding from the Ministry of Culture and National Heritage (programme Dziedzictwo kulturowe. Ochrona zabytków archeologicznych) and the Regional Council of the Mazovia Voivodeship.

At the same time, the monograph appeared in Polish, as vol. VII of the Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina.
logo-NID_1 logo_mkidn logo_PMA