Monumenta Archaeologica Barbarica Tom IX PDF Drukuj

Henryk MACHAJEWSKI09wygoda

Wygoda. Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur in Westpommern
(red. A. Kokowski, J. Andrzejowski, Z. Woźniak)
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Warszawa 2001
130 s.; 30 cm
ISSN 1426-3998
ISBN 83-912470-1-5 (Fundacja Przyjaciół IA UW)

Wygoda, gm. Białogard, pow. białogardzki, woj. zachodniopomorskie.
 
Stanowisko kultury oksywskiej (stan. 6) odkryto w 1979 roku. W trakcie wykopalisk przeprowadzonych przez Henryka Machajewskiego w latach 1980–1982, natrafiono na około 150 grobów ciałopalnych. Nad obiektami znajdowały się różnego rodzaju konstrukcje kamienne: bruki, kręgi i pojedyncze kamienie. Stanowisko użytkowane było przez ludność kultury oksywskiej od końca II wieku p.n.e. (faza A2) aż po połowę I wieku n.e. (faza B1b). Więcej informacji znajdziesz w monografii stanowiska.

Wygoda-01 Wygoda-02 Wygoda-03 Wygoda-04
Wygoda-05 Wygoda-06 Wygoda-07